1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Lley 34/2002, del 11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, a continuació, es reflecteixen les següents dades: la persona titular del domini web és Xavier Marcet Margarit (en endevant Rutas600Barcelona), amb domicili a aquest efectes al Carrer Escorial nº 175 bis baixos 08024 Barcelona número de N.I.F.: 45.463.161-G inscrita a Barcelona. Curreo electrònic de contacte: info@rutas600.com del lloc web.

2. USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal de Rutas600Barcelona atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Aquestes Condicions seran d’aplicació independentement de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

3. ÚS DEL PORTAL

www.rutas600.com proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (en endavant, “els continguts”) en Internet que pertanyen a Rutas600Barcelona als que l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Dita responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.
En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç y lícita. Com consecuencia d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la que ell en serà responsable,
comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat als continguts i serveis (com per exemple serveis de chat, fórums de discussió o grups de notícies) que Rutas600Barcelona ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitat, a no emplear-los per incorrer en activitats il·lícites, il·legals o contraries a la bona fe i a l’ordre públic; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-ilegal, d’apologia del terrorisme o atemptat contra els drets humans;  provocar danys en els sistemes físics y lògics de Rutas600Barcelona, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment mencionats; intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar les comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Rutas600Barcelona es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la juventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultin adequats per la seva publicació. En qualsevol cas, Rutas600Barcelona no serà responsable de les opinions publicades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

4. PROTECCIÓN DE DATOS

Rutas600Barcelona cumple con las directrices de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica y demás normativa vigente en cada momento, y vela por garantizar un correcto uso y tratamiento de los datos personales del usuario. Para ello, junto a cada formulario de recabo de datos de carácter personal, en los servicios que el usuario pueda solicitar a Rutas600.com, hará saber al usuario de la existencia y aceptación de las condiciones particulares del tratamiento de sus datos en cada caso, informándole de la responsabilidad del fichero creado, la dirección del responsable, la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, la finalidad del tratamiento y las comunicaciones de datos a terceros en su caso.

Asimismo, Rutas600Barcelona informa que da cumplimiento a la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico y le solicitará su consentimiento al tratamiento de su correo electrónico con fines comerciales en cada momento.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Rutas600Barcelona es titular de tots els drets de propietat intelectual i industrial de la seva pàgina web, així com tots els elements conteninguts en aquesta (a títul enunciatiu, imátges, so, audio, vídeo, software o textes; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necesaris per el seu funcionamient, accés i ús, etc.), titularitat de Rutas600Barcelona.

Tots els drets estàn reservats. En virtut del disposat en els articles 8 i 32.1, pàrraf segon, de la Lley de Propietat Intelectual, queden expresament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada en disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà técnic, sense l’autorizació de Rutas600Barcelona. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intelectual i Industrial titularitat de Rutas600Barcelona. Podrá visualitzar els elements del portal i inclòs imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre soport físic, sempre i quan sigui, única i exclusivament, pel seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instalat en las pàginas de Rutas600Barcelona.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Rutas600Barcelona no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissió en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7. MODIFICACIONS

Rutas600Barcelona es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir, tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la que aquests apareixen representats o localitzats en el seu portal.

8. ENLLAÇOS

En el cas que en www.rutas600.com es posessin enllaços o hipervíncles a altres llocs dinternet, Rutas600Barcelona no exercirà ningun tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas
Rutas600Barcelona assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç que pertany a algun lloc web aliè, ni garanteix la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i
constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels anomenats hipervíncles o altres llocs d’Internet.
Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. DRET D’EXCLUSIÓ

Rutas600Barcelona es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

10.GENERALITATS
Rutas600Barcelona perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li corresponguin com a dret.

11.MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ

Rutas600Barcelona podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí expressades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que estiguin degudament publicades, que siguin modificades per unes altres.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Rutas600Barcelona i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.